Obytné podkrovie

Staré Hory

prestavba podkrovia na samostatný byt s použitím prírodných stavebných materiálov

projekt a realizácia

2014