Rodinný dom

Nižná Kamenica

novostavba rodinného domu z prírodných stavebných materiálov

projekt na stavebné povolenie

2014-15