top of page

Nový centrálny pavilón Nemocnice Zvolen

Zvolen

prístavba ku existujúcim pavilónom nemocnice, betónový a drevený skelet

architektonická štúdia v spolupráci s Ing.arch.Petrom Mravcom a profesistami

2016-17

bottom of page