Detská klubovňa

Kvetoslavov

starý príves prestavaný na priestor pre deti Jazdeckého klubu s použitím dreva

projekt a realizácia

2012