Súťaž na Cyklostanovisko

Banská Bystrica

3.miesto v súťaži mesta na Cyklostanovisko

drevená konštrukcia, obklad a krytina

2013