Polygonal

prototyp

energeticky sebestačný mikro domček na zemných vrutoch, z prírodných stavebných materiálov, 25m2

realizačný projekt

cena kompletnej projektovej dokumentácie: 3600 Euro

2019