Polygonal

prototyp

energeticky sebestačný mikro domček na zemných vrutoch,

z prírodných stavebných materiálov, 25m2

realizačný projekt v spolupráci s architektkou Dimitrou Bakali

2019