top of page

Omuli Horse Museum

Lotyšsko

súťažný návrh - klientov favorit

Rekonštrukcia storočnej budovy školy a prestavba na múzeum s apartmánmi na krátkodobý prenájom.

v spolupráci: Ing.arch.Jana Štofan Styková, Ing.Katarína Stachoňová

2021

bee-breeders-logo-dark.png
bottom of page